045-5230748
0

Handzeep DIPP crème

Bestelnummer: 891424 op voorraad: 151

Verpakt per: FLES Prijs per: FLES/1 stuk

€ 5,35 (excl. BTW)
Specificaties
Productnummer: 891424
Merk: DIPP
Voorraad: 151
Verpakt per: FLES / 1
Prijs per: FLES/1 stuk
Omschrijving

Vloeibaar schuimzeep voor het wassen van handen.

Geschikt voor grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, burelen, enz.

Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

Veiligheidsinformatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij contact met ogen, ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende aantal minuten, contactlenzen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen.

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Raadpleeg onmiddellijk een antigifcentrum of een arts.

Alternatieve producten